درباره ما

گروه ارتباط سازان مدرن آکام

ما در گروه ارتباط سازان مدرن آکام (گاما) گردهم آمدیم تا با ترکیب دانش، آگاهی و مسئولیت پذیری، در تلفیق راهکارهای جریان ضعیف و شبکه های هوشمند با زیرساخت کابل مسی و فیبرنوری، طرحی نو دراندازیم.

 

برآنیم تا با بررسی نیازها و امکانات شما، تحلیل و ترکیب فناوری روز، مشاوره تخصصی، طراحی راهکار مناسب، مدیریت زمان و بودجه، بکارگیری تیمهای اجرایی کارآمد و خدمات با کیفیت، خشنودی استفاده بهینه از فناوری را برای کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و طراحان محترم ایران زمین، به ارمغان آوریم.

بهترین راهکار دیگران، لزوما برای شما هم بهترین است؟

انسان کمالگرا همواره در تلاش برای رشد دانش و توانمندی بوده است.
چالش با اهمیت، دو لبه تیز فناوری می باشد که می تواند برای زیرساخت جریان ضعیف یک مجموعه، سازنده یا مخرب باشد. به روزترین فناوری، لزوما بهترین انتخاب شما نیست و بهترین انتخاب، با اجرای تعهدآور، شکوفا خواهد شد.

سخن مدیر عامل

ارتباط با شرکت گاما